Hem

 

  Markkompaniet Syd AB

 

  Eslöv    0413-125 00

  Malmö  040-125 050

  


 info@markkompaniet.se

 www.markkompaniet.se

Vid markbyggnad är det viktigt att det blir rätt hela vägen. Vi vill att man som byggherre ska kunna känna sig helt trygg att arbetena blir utförda enligt konstens alla regler och att man som ansvarig för en utemiljö alltid ska kunna känna att markentreprenören både har kompetensen och det där extra engagemanget för att anläggningen ska förvaltas och utvecklas på bästa möjliga sätt.


Det är många viktiga avväganden som ska göras. Bostadsmiljöer ska gärna vara lummiga, men samtidigt inte upplevas som ”murriga” och skrämmande under dygnets mörka timmar. Likaså ska barns lekmiljöer vara inspirerande och utmanande, men aldrig utgöra fara för barnen, utan på ett subtilt sätt följa alla normer för leksäkerhet och tillgänglighet. Markarbeten ska hålla hög kvalitet men inte vara onödigt dyra, komplicerade eller svåra att sköta. Ju tidigare vi kan komma in i ett projekt, desto bättre är det.


På Markkompaniet har vi vad som krävs. Vi har stor erfarenhet av alla typer av markbyggnad. Med nära stöd av kalkyl och projektering kan vi tillsammans med er arbeta fram den bästa totallösningen för just era behov. Det förpliktigar när man säger att man är rätt man för jobbet. Tveka inte att höra av när det gäller:


Schakt och anläggningsarbeten

Miljöombyggnader och markservice

Vatten, avlopp och dränering

Grönyteskötsel och beskärningsarbeten

Rivningar och marksaneringar

Projektering, utredning, konsultation


Välkomna till oss på markkompaniet!

När det gäller mark och utemiljö