Om oss

Företaget med både bredd och spetskompetens

Markkompaniet är ett företag med gamla anor. Tillsammans har vi stor erfarenhet av alla typer av branschprojekt, från stora och tunga arbeten som infrastrukturanläggningar, VA-arbeten, rivningar och konstruktionsschakter till finkänsliga miljöer som kyrkogårdar och finparker.


Våra tre verksamhetsområden är:


     
    Markanläggning     
    Grönyteskötsel     


(Anläggning, VA, grov- och finplanering, rivning, markservice etc.)

(Skötsel, beskärning, gräsklippning o. dyl. av parker och utemiljöer)

 

  Markkompaniet Syd AB

 

  Eslöv    0413-125 00

  Malmö  040-125 050

  


 info@markkompaniet.se

 www.markkompaniet.se


     
    Projektering


(Markprojektering, park- och trädgårdsgestaltning, konsultation etc.)

Vår styrka ligger i att vi alltid lägger samma omsorg vid detaljerna, vare sig det gäller stora schaktarbeten eller skötsel av sommarblommor, samt att vi alltid lägger stor vikt vid att undvika störningar och olägenheter t.ex. för boende eller av drift av pågående verksamheter.


Genom att vi har all kompetens samlad under samma tak och har tät kommunikation mellan produktion, kalkylering och projektering så kan vi på ett smidigt sätt ta fram kostnadseffektiva lösningar för alla behov. Vi tar gärna ansvar för hela eller delar av projekt och arbetar gärna med hela kedjan rita – bygga – sköta för att verkligen kunna ta hela ansvaret för en i slutändan fungerande anläggning.


Vi är bra lokaliserade i Skåne och arbetar i huvudsak mot professionella kunder som byggbolag, kommuner, stat, kyrka, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag.